Գումարի վերադարձման քաղաքականություն

Եթե դուք 100% –ով բավարարված չեք կայքից ձեռք բերված ցանկացած վճարովի ծառայութոյւնից, 30 օրվա ընթացքում մենք կվերադարձներնք Ձեր վճարած ամբողջ գումարը։